De Kade

© Copyright  www.deeigenwebsite.nl 2013


Nieuwsbrief De Kade, mei 2014Geachte bewoners,

Even een paar mededelingen van het bestuur,

Glazenwassers:

Maandag 19 mei komt Buzio de ramen wassen, daar er problemen waren met de tukker-pole op de bovenste verdieping is besloten om toch weer de hoogwerker in te zetten.

Schilderwerkzaamheden:

Week 20 wordt er een begin gemaakt met de schilderwerkzaamheden. De schilders maken zelf een afspraak met de bewoners. Indien u punten heeft doorgegeven die uitgevoerd moeten worden graag even overleggen.

Reinigen WTW systeem:

Bij het bestuur zijn een kleine 40 aanmeldingen binnengekomen, nadat deze zijn ingedeeld zal er begonnen worden, de juiste datum en tijd volgen nog.

Plaatsing naambord:

Het bestuur heeft geconstateerd dat het plaatsen van ons naambord aan een van de bogen deze teveel belast wordt. Het gevaar bestaat dat de constructie in zijn geheel afknap met alle gevolgen van dien, daarom is besloten om het bord alsnog te plaatsen aan de geven van de onderdoorgang.

Aangepaste begroting 2014:

In de ALV van april is besloten om de begroting 2014 aan te passen i.v.m. kosten voor de dak  beveiliging en groot onderhoud, deze is in de bijlage toegevoegd.

Openbare ruimten:

Regelmatig wordt het bestuur benaderd met vragen over rommel en vandalisme in de openbare ruimten. Dit varieert tot vervuiling en diefstal van planten. Laten wij met elkaar proberen om deze zaken in de gaten te houden, geef deze zaken tijdig door zodat het bestuur actie kan ondernemen.Het Bestuur.