© Copyright  www.dekademeppel.nl 2020
Home Bestuur/contact foto inspressie

Hoe werkt het Keurmerk Onderhoud Safe.


Het Keurmerk Onderhoud Safe wordt door SKW Certificatie afgegeven als de VvE kan aantonen dat er geen achterstallig onderhoud is en dat er voldoende middelen in kas zijn om in de eerstvolgende vijf jaar uit het onderhoud te voeren.

Die middelen kunnen een combinatie zijn van de reserves van de VvE plus de maandelijkse VvE-bijdrage.

Een VvE komt in aanmerking voor het nieuwe keurmerk als ze een goede MJOP heeft met een kosten begroting met een looptijd van minimaal tien jaar.

De MJOP is bij voorkeur opgesteld door een organisatie die aantoonbaar vakkundig is. SKW beschikt over een lijst van deze AWK gecertificeerde bedrijven, zodat het voor de VvE en de beheerder gemakkelijk is om te kiezen voor een deskundige partij.

Het verslag van de ALV geeft aan of de VvE akkoord is met die bedragen en SKW toetst of er automatisch wordt geïncasseerd.

Als er achterstanden ontstaan die niet op tijd worden ingelopen, verliest de VvE het keurmerk.

Ook aan enkele administratieve verplichtingen moet worden voldaan zoals inschrijving bij de KvK, de bankrekening(en) op naam van de VvE, jaarlijkse vergadering, jaarrekening, begroting en een goede opstalverzekering).

Als de VvE Checklist (zie ministerie van VROM), is ingevuld en ondertekend door een makelaar c.q. beheerder, heeft de VvE automatisch voldaan aan de eisen van de inschrijving bij de KvK, de opstalverzekering, de bankrekening en de ALV.

De VvE met het Keurmerk Onderhoud Safe wordt jaarlijks getoetst op de reserveringen en de actualiteit van het MJOP.